top of page
Two Men in Office

Genel Kurulu

Adı ve Soyadı                         Görev Unvanı 

            

Hakan Gençoğlu                         Yön. Kur. Başkanı

Hüseyin Irmak                            Yön. Kur. Başkan Yardımcısı

Levent Olcayto                           Yön. Kur. Sekreteri

Sebahattin Aslan                        Yön. Kur. Saymanı

Bora Çakıcı                                Yön. Kur. Üyesi

Sebahattin Şensoy                     Kurucu Üye

Moris Revah                               Kurucu Üye

bottom of page