top of page

Tüm Uluslararası Fuarcılık ve Etkinlik Sektörleri Derneği

Faaliyetlerimiz

Tüm Uluslararası Fuarcılık ve Etkinlik Sektörleri Derneği, fuarcılık sektörünün faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Fuarcılık ve etkinlik sektörünün karşılaştığı sorunlarda fikir birliğine ve toplumsal düşünceye dayanarak sorunların giderilmesi yönünde gerekli adımları atmak derneğin kuruluş amaçlarından bir diğeridir. 

Sektöre sunulan fırsatlarının duyurulması ve bütün üyeleri bilgilendirmek ve bilgilerini güncel tutmak, dernek kuruluşunun bir başkası amacıdır. 

Tüm Uluslararası Fuarcılık ve Etkinlik Sektörleri Derneği üyelerine daha profesyonel bir zeminde çalışmalarını sağlamaları  amacıyla hizmet vermektedir. 

Faaliyetlerimiz

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile salon kiralama şartları konusunda toplantı yaptık. 
Bu toplantıda salon kiralama sözleşmesindeki bazı şartlar konusunda fuar organizatörlerin görüşlerini aktararak ortak bir noktaya gelindi ve sözleşme revize edildi.
kosgeb fuar desteği

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlar ile TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklik olan fuarlardan;

  • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları

  • Yurt İçi İhtisas Fuarları

  • İzmir Enternasyonal Fuarı

  • IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

herhangi bir uygunsuzluk durumu olmaması halinde destek kapsamında değerlendirilecektir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı revize edilmiş olup Yurt İçi Fuar Desteğinde, 2020 yılında gerçekleşmeyen fuarlar için yeni mevzuatımız kapsamında iş ve işlemler yürütülecektir.

tobb 2021 FUAR TAKVİMİ.jpg

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 14. Maddesinin altıncı fıkrasında; “Ana fuar takviminin kapsadığı yıldan bir sonraki yılın fuar takviminde yer almak üzere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle, başvuruda bulunulabilir. Birlik tarafından bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen fuar düzenleme başvuruları ilgili yılın ana fuar takvimine dâhil edilir.”  hükmü yer almaktadır.


İlgili fıkranın sonuna; “ Bu fuarlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Birliğin İnternet sitesinde yayımlanır.” ibaresi eklenmiştir.

IMG_6867.JPG

Bize Ulaşın

Adres: Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri, 1. Blok D. 2 

Şişli İstanbul

Telefon 

0212 - 288 64 00

0554 - 570 01 45

info.tufed@gmail.com

Sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz!

bottom of page